10 de juliol de 2021
Mostra de foc a càrrec de Trapelles de Sant Antoni | 19h | Cruïlla floridablanca amb Viladomat | Barri de Sant Antoni | Barcelona